Cesta k dokumentu: Úvod > KDP > Úvod

Kontraktační Digitální Parket

Termín KDP (Kontraktační Digitální Parket) je užíván v různém kontextu pro označení

  • Metodologie KDP,
  • Základního software pro vývoj, testování a provoz konceptů smluvních produktů (Jádro KDP), a
  • Provozního systému životního pojištění České Pojišťovny.

Úvod

Nejvýraznějším znakem, který odlišuje KDP od ostatních systémů, je složení týmu pro vývoj produktů. Standardní tým pro vývoj produktů rozsahem a architekturou podobných systému KDP je typicky složen ze specialistů pro vývoj

  • Databázové vrstvy
  • Aplikační vrstvy
  • Prezentační vrstvy
  • Grafického designu produktu.

Tým pro vývoj smluvních produktů v systému KDP tvoří jediná specializace

  • Konceptor.

Všechny vývojové činnosti jsou realizovány automatizovaně prostředky systému KDP.

Koncept

Náplní činnosti konceptora je tvorba, ladění a testování konceptů smluvních produktů. Koncept je dokument formátu XML, ve kterém je v jazyce K-Skript popsán příslušný smluvní produkt.


Kontakt

FSP a.s.
Klimentská 1515/22
110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 730 151 315
        (+420) 776 622 062

e-mail: info@fsp.cz